Laatste update: 5-11-2010
Introductie

De oudste familiegegevens zijn al lange tijd in de familie bekend. Ze zijn waarschijnlijk verzameld door Jan Kloosterhof, een kleinzoon van Jan Koenes Vegter.
De onduidelijkheden die er nog in die oudste gegevens zaten, waren voor Jan Jonker, een kleinzoon van Koene Vegter en Henderika Blaak, aanleiding nader speurwerk te verrichten. De vele gegevens die hij boven water haalde, maken veel duidelijk en mocht ik in de website verwerken. De overige gegevens zijn door mij op een aantal punten aangevuld en van verhalen en foto's voorzien.
De familie Vegter is echter zeer uitgebreid.
In eerste instantie beperkte ik mij tot onze eigen familie (die van Jan koenes Vegter). Later is dit aangevuld met de familie van Allie Koenes Vegter en tenslotte met de familie van Jakobus Vegter (de familie van de Vegter's rolletjes).
Hiermee is onze Vegtersfamilie dacht ik geheel in beeld.
 
Ook werden belangrijke aanvullingen gegeven door Jan Vegter (Holwierde) en Aafko Tuin (Bergen op Zoom).  
Verdere aanvullingen (of verbeteringen) zijn van harte welkom.  
Email ze maar !
 
Wil je meer weten over de naam Vegter?
Kijk dan bij "Over de herkomst van de naam Vegter".  

Klik voor vergroting
 
De wortels van onze tak van de familie liggen, voor zover we kunnen nagaan o.a. in de plaatsen

STEDUM,    LOPPERSUM,    SAPPEMEER    en    WINSCHOTEN

Muziek: Mendelssohn, Lieder ohne Worte 1