[ Start ]
                                                                   
 
Introductie
 
 
Even voorstellen ...
Mijn naam is Ton Buitenweg.
Lange jaren heb ik heel weinig geweten over mijn vaders familie. Er hingen alleen een paar grote portretten van mijn overgrootouders aan de muur.
Pas toen ik ophield met werken, kreeg ik de tijd voor verder onderzoek.
Al gauw bleek dat ik niet van voren af aan behoefde te beginnen.
Drs. A.Westers, oprichter van het Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela had al een begin gemaakt. Hij kreeg nl.een modelscheepje ten geschenke, gemaakt door Marten Buitenweg, een scheepstimmerman.
Hij zocht uit wie dat was en vond een aantal gegevens.Via mijn nicht kreeg ik deze in handen. Die gegevens heb ik verder aangevuld.

Op deze website kun je het volgende verwachten:

  • waar de wortels van de familie liggen
  • hoe ver de stamboom van onze familie teruggaat. Ik heb me daarbij hoofdzakelijk beperkt tot de zgn. stamreeks.Alleen bij de laatste generaties komen nakomelingen van broers en zusters in beeld.
  • gegevens over de geschiedenis van de diverse voorouders
  • hoe (misschien) de achternaam ontstaan is
  • iets over de wereld waarin onze voorvaderen leefden in Tijdsbeeld
  • een aantal (oude) foto's
Onze familie Buitenweg bleek niet groot te zijn. Mee door sterfte zijn er weinig mannelijke nakomelingen om de naam van onze familie in stand te houden.
In het oosten en midden van ons land komt de naam Buitenweg ook voor. Ik heb echter geen verwantschap kunnen ontdekken.

Na de Buitenweg-familie ben ik ook gegevens gaan verzamelen van de familie van mijn drie andere grootouders, de families Hekman, Vegter en Buiten.
Die zijn ook op deze website te zien.
Er is ook een pagina "Meer Voorouders" toegevoegd met gegevens over het voorgeslacht van diverse 'voormoeders'.
Zie "Mijn kwartierstaat".

Vervolgens ben ik aan de slag gegaan met de familie van mijn vrouw, Renie Janssen. De familiegeschiedenissen van haar vier grootouders, de families Janssen, Nijmeijer, Lagemaat en Van Amerongen, hebben daarna resp. ook een plaats op de website gekregen.

Een aardigheidje.
De mogelijkheid bestaat dat U en ik Karel de Grote tot één van onze voorouders hebben.
Zie Onze afstamming van Karel de Grote.

In de acht familiegeschiedenissen kunnen ook namen en geboortedata van nog levende personen vermeld worden.
Heb je er bezwaar tegen dat jouw gegevens hier vermeld worden,
of
heb je aanvullingen of verbeteringen ?
Stuur een emailtje !


[ Start ]