Terug naar Hekmanstamboom
* Algemene startpagina *
 
(Klik op een foto voor vergroting)  
 
Geschiedenis   Familie  Hekman
 

Nee, op dit plaatje kun je niet klikken

 
Hinrich Heckman
°± 1540 ?
|  
Johan Hendrick Heckman
°± 1570 ?
|  
Berent Johans Heckman
°± 1600 ?
_____ Hindrick Johans Heckman
°± 1600 ?
 
De gegevens van de eerste vier generaties, gemerkt met een *, zijn afkomstig uit het boek "He(c)kman in Noordoost Nederland".  

Hinrich Heckman*

De oudst gevonden voorvader van de Heckmanfamilie heette waarschijnlijk Hinrich Heckman. Hij kan geboren zijn omstreeks 1540
De naam van zijn echtgenote weten we niet.
Hij woonde in Hoorn bij Wedde, Westerwolde, Groningen
Hij was een van de negen eigenerfden van Wedde en betaalde daardoor van 1568 tot 1574 hoenderbelasting.
Zijn zoon en opvolger heette:
 • Johan Heckman

Johan Heckman*


Johan Heckman was ook eigenerfde van Wedde. Hij kan geboren zijn omstreeks 1570.
Hij moest in 1590 e.v. ook hoenderbelasting betalen
Kinderen:
 1. Hindrick Johans Heckman
 2. Berent Johans Heckman
  () Mechelt

Kaartje Westerwolde
Geen vergroting
Huis te Wedde
(herbouwd)
Het jaar 1568
Het jaar 1568 vormt het begin van de Tachtig-jarige oorlog. Willem van Oranje probeert de Nederlanden te bevrijden van de terreur van de Hertog van Alva. Terwijl hij vanuit het zuiden langs de Maas optrekt, vallen zijn broers Lodewijk en Adolf het oosten van Groningen binnen, om van daaruit naar het zuiden te trekken. Het lukt aanvankelijk goed. Ze vallen Westerwolde binnen en maken zich meester van het kasteel te Wedde, dringen van daar uit de Ommelanden binnen. Aremberg, de stadhouder van het noorden komt haastig vanuit het zuiden terug om hetn te verjagen. Bij Heiligerlee komt het tot een treffen. Graaf Lodewijks troepen staan goed opgesteld en brengen de Spanjaarden snel in verwarring.
De jonge, vurige graaf Adolf kan in de strijd helaas zijn onstuimige paard niet de baas. Deze brengt zijn berijder in de vijandelijke linies. Daar vindt Graaf Adolf de dood. De slag bij Heiligerlee is gewonnen, maar als Alva later komt verliest Graaf Lodewijk bij Jemmingen de strijd en zijn leven.

Dit alles heeft zich in de directe nabijheid van Hindrich Heckman afgespeeld.

Geen vergroting
Standbeeld Graaf Adolf
te Heiligerlee

Terug naar Hekmanstamboom

          
 
 
 
 
Berent Johans Heckman
°± 1600 ?
_____________________ Hindrick Johans Heckman
°± 1600 ?
                                                        ( )  
2. Haycke Jarckes Meeningh
°± 1600 ?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1. Swaantje Robbes
°± 1600 ?
| _____________________ |
Jan Hi. Heckman __ Jarcko Hindricks Heckman
°± 1635 ?
__ Herman Hindricks Heckman
N.N. Hindricks __ Renske Hindricks __ Robbe Hindricks
 

Hinrick Johans Heckman*

Hindrick Johans Heckman, °± 1600 ? , zn.v.Johan Heckman en ?
() 1e huwelijk: Swaentje(?) Robbes
Kinderen:
 1. een dochter
  () Geert Willems
 2. Renske Hindricks
  () 21-12-1643 Eltio Melles
 3. Robbe Hindricks (Heckman)
() 2e huwelijk: Haicke Jarckes Meeningh
Kinderen:
 1. Jan Hindricks Heckman
 2. Jarcko Hindricks Heckman
 3. Herman Jarckes Heckman

Handtekening vader Hindrick Heckman
onder trouwacte van
Renske en Eltio
 

Terug naar Hekmanstamboom

          
 
 
Jan Hi. Heckman __ Jarcko Hindricks Heckman
°± 1635 ?
__ Herman Hindricks Heckman
Robbe Hindricks __ Renske Hindricks __ N.N.Hindricks
                                         |                                                                   |
Haycke Jans H.Hindricks __ Hindrick Jans H.() Swaentje WendelkeHeckman  ()  Jan Alberts
 () 13-12-1691
__ Jarcke Jarckes H. ___ Hindrik Jans Heckman
°1659   †30-4-1730
__ Hayo H.
 

Jarcko Hindricks Heckman*,

Jarcko Hindricks Heckman, °± 1645 in Hoorn
() Ettien Jarckes Theding, †29-12-1719, d.v. Jarcke Frericks Theding en Wendel
Jarcko woonde in Hoorn en bezat ±20 ha grond
Kinderen:
 1. Jarcke Jarckes Heckman, zn.v.Hindrick Johans Hekman en Maycke Jarckes Meeningh
  () Geertje Harmens, °1645(?) Wedde, † ±29-9-1719
  Kinderen:
  1. Harm Jarckes Heckman
  2. Ettjen Jarckes Heckman
  3. Swaentje Jarckes Heckman
 2. Hindrick Jarckes Heckman, °1660 Hoorn, †30-4-1730
  () 1e huwelijk: Renske Harmens, °±1 juni 1671
  () 2e huwelijk: Annamargrete Gansevoort
  Kinderen:
  1. Jarcke Heckman
  2. Annamargretha Heckman
  3. Ettjen Heckman
  4. Hillegijn Heckman
  Geen vergroting
  Handtekeningen onder de huwelijksacte van Hindrick en Renske op 15-9-1687
  van resp.Hindrick Heckman, Renske Harmens
  en vader Jarcko Heckman
  Geen vergroting
  Wessel Gansfort
  (1419-1489)
 3. Wendelke Jarckes Heckman
 4. Hayo Heckman, chirurgijn
  () Anna Margriet Schoonhof
  Hayo en Anna kregen 13 kinderen.
 

Hindrick Heckman werd geboren in 1659, woonde in Blijham en stierf in 1730 op 70-jarige leeftijd.
Hindricks tweede vrouw, Annamargrete Gansevoort, kwam uit de familie van de bekende Wessel Gansfort, een beroemd Middeleeuws geleerde, leerling van de Broeders des Gemeenen Levens en een voorloper van de Kerkhervorming

Hindrick werd begraven in de Ned. Herv. Kerk in Winschoten. Het graf is geruimd, maar de grafzerk is nog aanwezig.

Uit het grafschrift blijkt dat hij in het bezit was van een familiewapen. Dit wapen geeft aan dat de familie vee bezat en ook land.
" † 30 april 1730. Hindrick Heckman,
woonachtig tot Bleiham, out 70 jaren en leit alhiyr begraven,
verwacht een zaalijge opstanding.
Wapen gedeeld: a. wildeman met knods op de schouder
b. 3 faasen, waarboven een vogel

Dit verklaart dat nog steeds tussen Blijham en Winschoten het Lange- of Heckmansdiep te vinden is.


Lange- of Heckmansdiep

wapen op grafzerk
van Hindrick Hekman
 
 
Terug naar Hekmanstamboom

            
De gegevens van de volgende drie generaties, gemerkt met een *, zijn aangevuld met gegevens
uit het boek 'Heckman in Noordoost Nederland'.
 
 
Haycke Jans H.Hindricks __ Hindrick Jans H.() Swaentje Wendelke Heckman  ()  Jan Alberts
 () 13-12-1691
__ Jarcke Jarckes H. ___ Hindrik Jans Heckman
°1659   †30-4-1730
__ Hayo H.
|  
Albert Jans  ()   1. Anje Louwerts 2.Jantien Jans
   °3-9-1692
__ Jarcko Heckman † __ Ettjen Jans
°16-6-1695

Wendelke Heckmans *

Wendelke Jarckes Heckman, d.v.Jarcko Hindricks Heckman en Ettien Jarckes Theding
() 13-12-1691 Jan Alberts, ° ±22-4-1666, †1710
Kinderen:
 1. Albert Jans, °3-9-1692
 2. Jarcko Jans, °5-2-1694
 3. Ettjen Jans, °16-8-1695

Handtekeningen van Jan Alberts en Wendeltien
onder de trouwacte van het
2e huwelijk van Albert Jans

Wendelke bracht in haar huwelijk met Albert de privilegiλn en rechten mee van haar geslacht, welke van toepassing zijn op haar en haar nakomelingen.
 
 
Terug naar Hekmanstamboom

            
 
 
Albert Jans  ()   1. Anje Louwerts 2.Jantien Jans
   °3-9-1692
__ Jarcko Heckman † __ Ettjen Jans
°16-6-1695
|  
Jan Alberts
°21-10-1725
__ Egbert Alberts  ()  Aaltien Berends Stuurwold
                               () 17-9-1727
__ Jarcke Alberts
°24-1-1729
__ Edsko Alberts
°16-4-1732

 
 

Albert Jans *

Albert Jans, °3-9-1692 Eexta, zn.v.
Wendelke Jarckes Hekman en Jan Alberts
() 1e huwelijk: 10-3-1712 Nieuwolda Anje Louwerts
() 2e huwelijk: 18-2-1722 Eexta Jantien Jans, d.v. Jan Egberts en Hille Edskes
Kinderen (2e huwelijk):
 1. Jan Alberts, °21-10-1725 Eexta
 2. Egbert Alberts, °14-10-1727 Eexta
 3. Jarcke Alberts, °24-1-1729 Eexta
 4. Edsko Alberts, °16-4-1732 Eexta
 
Terug naar Hekmanstamboom

            
 
 
Jan Alberts
°21-10-1725
__ Egbert Alberts  ()  Aaltien Berends Stuurwold
                               () 17-9-1727
__ Jarcke Alberts
°24-1-1729
__ Edsko Alberts
°16-4-1732
|  
Alberts Egberts
°11-1-1757
__ Berent Egberts
°11-3-1758 †28-8-1816
__ Jan Egberts † __ Jantje Egberts
°27-2-1761
__ Jan Egberts Hekman  ()  Antje Pieters Bonthond
°1768, schipper, †2-9-1824                        °1774

 
 

Egbert Alberts *

Egbert Alberts, °14-10-1727, †20-9-1807, zn.v.
Albert Jans en Jantien Jans
() 25-10-1755 Kropswolde Aaltien Berends Stuurwold
Kinderen:
 1. Albert Egberts, °11-1-1757 Scheemda
 2. Berent Egberts, °11-3-1758 Scheemda
 3. Jan Egberts, °15-3-1760 Scheemda
 4. Jantje Egberts, °27-2-1761 Scheemda
 5. Jan Egberts, °20-9-1768 Scheemda  
   
  Terug naar Hekmanstamboom

            
   
   

  Vier geslachten schipper

  De Hekmannen zijn een echte schippers familie geweest, tenminste vier geslachten lang.
  Ze woonden dan vaak met hun hele (grote) gezin op het schip.
  Hoe dat ging, is te lezen bij "Het leven van een Groninger schipper".

  Sinds 1972 bestaat er een wapen dat speciaal voor de Hekmanfamilie is getekend door de heraldicus A.B.Dull tot Backenhage, lid van de Fryske Rie foar Heraldyk. Het past uitstekend bij de schippersfamilie.

  Wapen in rood met zilveren zwaard met gouden gevest.
  Zilveren schildhoofd beladen met Zwart hek
  aan weerszijden voorzien van een groen klaverblad.

  Het helmteken is een rode lantaarn
  (heklamp aan de achterzijde van een schip)
  verlicht van zilver
  tussen de zilveren vlucht elk beladen met een zwarte turf.

  Helmkleed en wrong rood gevoerd met wit.


  Familiewapen Hekman

  Terug naar Hekmanstamboom

              
   
   
  Jan Egberts Hekman  ()  Antje Pieters Bonthond
  °1768, schipper, †2-9-1824                        °1774
  |  
  Egbert Jans Hekman
  °12-5-1798
  - Pieter Jans Hekman
  °11-11-1799
  () Maria Engels Heitingh
  - Edsko Jans Hekman
  °26-2-1803, †26-1-1890
  () Annechien Hendrika Naaijer
  °17-12-1813, †1895
  - Meindert Hekman
  °1807
  †24-2-1872
  - Trijntje Hekman
  °1811
  - Berent Hekman
  †1813-1816
  - Berent Hekman, °29-5-1818
  () Zwaantje Tuijl, °8-5-1828
   
   

  Jan Egberts Hekman

  Jan Egberts Hekman
  , °20-9-1768 Eexta, †2-9-1824 Eexta, zn.v. Egbert Alberts en Aaltien Berends Stuurwold, †15-10-1829, d.v. Pieter Meinerts en Trijntje Luppes
  () 12-2-1798 Antje Pieters Bonthond. In de geboorteakte van de jongste zoon Berend wordt ze Antje Pieters Dik genoemd.
  Jan Egberts was schipper, wonende te Eexta. Op 56-jarige leeftijd stierf hij "in het schip".
  Kinderen:
  1. Egbert Jans Hekman, °12-5-1798
  2. Pieter Jans Hekman, °11-11-1799 Eexta, †28-5-1877 Nieuwe Pekela, beurtschipper van Nieuwe Pekela op Sneek
   () 1e huwelijk 31-5-1825 Scheemda Maria Engels Heitingh,°4-8-1799 Scheemda, †10-6-1858 Nieuwe Pekela, 58 jaar oud, d.v.Engel Thiessens Heitingh, kuiper, en Geertje Harms Bosch
   Kinderen:
   1. Jan Hekman, °6-11-1827
   2. Geertje Hekman, °18-8-1832, †30-3-1892 Nieuwe Pekela, 59 jaar oud
    () 15-1-1856 Nieuwe Pekela Albert Mulder, °1830 Nieuwe Pekela, buitenvaarder, zn.v. Bronne Meinderts Mulder, grutter, en Fennechien Jans Goossens
   3. Engels Pieters Hekman, °15-5-1833, †28-7-1835 Nieuwe Pekela
   () 2e huweijk: 30-1-1861 Lummina Mijssema, °8-11-1814 Groningen, †15-7-1891 Nieuwe Pekela, 76 jaar oud, d.v. Meijer Lubbers Mijssema, schipper,en Derkien Hindriks. Lummina was de weduwe van Lammert Heijden en Tjaden Reijer
   Bruidegom 61 jaar, bruid 46 jaar
  3. Edsko Jans Hekman, °26-2-1803 Eexta, gem. Scheemda
  4. Meindert Jans Hekman, °17-7-1807 Scheemda, †23-2-1872 Nieuwe Pekela, 64 jaar oud, koopman
   () 1e huwelijk 1833:Annechien Klaassens de Grooth, °6-4-1811 Nieuwe Pekela,d.v.Klaas Jans de Grooth, schipper, en Grietje Hindriks Bontjes
   () 2e huwelijk 29-5-1850: Jacobien Wolter Bakker
   * Kind uit 2e huwelijk:
   1. Pieter Meindert Hekman, °1856, †1925 Amerika
    () 2-2-1878 Midwolda Boelechien Bos
    Kinderen:
    1. Japina Hekman, °1878
    2. Roelf Hekman, °1880
     () 24-2-1905 Baflo Antje van Heukelem
     Roelf en Antje zijn vanuit Ulrum geλmigreerd naar Grand Rapids in Amerika
     Kinderen (in Amerika geboren):
     1. Peter Maynard Hekman, °1905, () Anna van Dyken
     2. Walter Hekman, °1907, () Lucille Meeter
     3. Beulah Hekman, °1908, () Coe de Vries
     4. Helen Hekman, °1910, () John Roos
     5. Annie Hekman, 1911, () Fred Vander Plaats
     6. Bertha Hekman, °1913, () John Rylaarsdam
     7. Ralph Hekman, °1914, () Henrietta Hilvers
     8. Martin Hekman, °1915, () Gertrude van Til
     9. Elsie Hekman, °1918, () John Henry Kredit
     10. Jacob Hekman, °1920, () Kathryn Schneider
     11. Wenlena Hekman, °1922, () Henry Groen
     12. Gertrude Hekman, °1923, () Willis de Boer
    3. Elsien Hekman, °1882
    4. Grietje Hekman, °1884
    5. Meindertje Hekman, °1887, en Meindertje ° 1888, beide kort geleefd
    6. Boelechina, °1889
  5. Trijntje Jans Hekman, °22-8-1811 Scheemda, boerenmeid
   () 17-2-1833 Midwolda Hendrik Hendriks Perdok, °10-9-1810 Oostwold, boerenknecht, zn.v. Hendrik Jans Perdok, arbeider, en Anje Hendriks Meijer
  6. Berent Hekman, °24-12-1813, †23-8-1816, ruim 2½ jaar oud.
  7. Berent Hekman, °29-5-1818 Eexta,schipper te Scheemda
   () 25-5-1857 Wildervank Zwaantje Teul, °8-5-1828 Amsterdam, d.v. Jan Teul, schipper, en Willemtje Tuil
   Geen kinderen.

  Het Winschoterdiep bij Scheemda/Eexta, waarop vele Hekmannen hun leven sleten

  Terug naar Hekmanstamboom

              
   
   
  De medaille op de borst van de oude Edsko Jans Hekman is te danken aan zijn deelname aan de Tiendaagse Veldtocht in 1831.
  In de familie werd hij daarom wel "d'τle held" genoemd.
  Bij zijn overlijden in 1890 was hij de laatst overgebleven strijder.
  Zie over deze geschiedenis verder bij "De Belgische Opstand"

  Edsko Jans is ook nauw betrokken geweest bij de De Afscheidng in Scheemda.
  Hierover is meer te lezen in "De Afscheiding van 1834"

   
   
  Edsko Jans Hekman°26-2-1803, †26-1-1890,
  () Annechien Hendrika Naaijer°17-12-1813, †1895
  |  
  naamloos - Hindrik
  °1833
  - Antje
  °1835
  - Jan Hekman, °15-12-1837, †9-10-1887
  () 1e huw.:Geertje Tiddens°29-3-1841, †21-11-1865
  - Jelle
  °1843
  - Pieter
  °1848
  - Evert
  °1851
  - Meindert
  °1855
  - Edsko
  °1858
   
   
  Edsko Jans Hekman
  , °26-2-1803 Eexta, †26-1-1890 te Scheemda,schipper, "wonende aan boord", , zn. v. Jan Egberts Hekman en Antje Pieters Bonthond
  () 1-6-1830 Annegien Hindriks Naaijer, °17-12-1813 te Wildervank, †30-6-1895 Zuidbroek, d.v.Hindrik Jelles Naaijer, arbeider, en Trijntje Eerkes Bakker. De bruid was 16 jaar!

  Zes kinderen:

  1. Een levenloos kindje, °1-12-1831

  2. Hindrik Hekman, °14-11-1833 te Scheemda. †31-8-1865, 31 jaar oud. Bakker te Scheemda.
   () Meintje Lula, °13-12-1835 te Midwolda, †17-3-1904 Scheemda, 68 jaar
   Kinderen:
   1. Annechien Hekman, °14-2-1857, †25-2-1857 te Scheemda, 11 dagen oud
   2. Jurrien Hekman, °20-2-1858 te Hoogezand, †2-5-1891 Winschoten, 33 jaar, bakker
    () Noordbroek 30-4-1883 Dieverke Hamming, °1858 Winschoten, d.v.Harm Hamming en Anna Dijkhuis
    Kinderen:
    1. Meintje Everdina Hekman, °1884 Winschoten, †22-5-1923, Groningen, 39 jaar
     () Winschoten 11-2-1904 Aeilko Dijkema, °1878 Nieuwe Pekela, schipper, zn.v. Geert Dijkema en Grietje Mulder
    2. Grietje Hekman, °1885 Winschoten, †29-9-1914 Oude Pekela, 29 jaar
     () Oude Pekela 23-9-1905 Henno Kamphuis, °1882 Veendam, arbeider, zn.v. Geert Kamphuis en Fennechien van Essen
   3. Annegina Hekman, °18-4-1861 te Groningen
   4. Eefke Hekman, °10-4-1863
   5. Edsko Hekman, °27-7-1865 te Scheemda
    Een maand na de geboorte van Edsko overleed vader Hindrik op 31-8-1865. Meintje hertrouwde later met Johannes Muller, °22-7-1844, bakker te Scheemda, met wie ze nog 6 kinderen kreeg.

   Geen vergroting
   Scheemda
  3. Antje Hekman, °8-12-1835 te Groningen
   ()24-9-1857 Jan Engelhard, °25-12-1830 kerstkindje !, schipper, zn.v. Jan Engelhard, schipper, en Lijsje Hendriks Joosten

  4. Jan (Edsko) Hekman, °15-12-1837 te Scheemda, schipper, wonende aan boord

   Meer van Jan (Edsko) Hekman volgt hierna

  5. Trijntje Hekman, °7-12-1840 Scheemda, jong overleden

  6. Jelle Hekman, °29-6-1843 te Scheemda aan boord van het schip.
   Vanaf 1874 oliemolenaar te Zuidbroek, was daar ook wethouder en loco-burgemeester
   () 2-5-1871 Trijntje Lichtenberg, °17-9-1845 te Scheemda
   Kinderen:
   1. Edsko Hekman,°8-4-1872 te Scheemda, †1950, olieslager
    () Antje Leima (1872 - 1975) Is dus 103 jaar geworden !!
    Kinderen:
    1. Titia Hemmechien Hekman, †20-5-1903, 5 mnd. oud
   2. Hemmechien Hekman, (1873 - 1899) Op haar trouwdag heeft haar bruidegom de verhouding verbroken. Ze is van verdriet gestorven (26 jaar)
   3. Annechien Hekman,°9-5-1875 te Scheemda. †1942
   4. Johannes Hekman, °29-5-1878 te Zuidbroek. Hij was een bekende internist.
    () Hendrika N.P.de la Bree (1872 - 1954)
    Kinderen:
    1. Catharina Arnoldina Petronella Hekman, °10-4-1912
    2. Hendrika Jellina Hekman, 22-8-1915
     
    Dr. Johannes Hekman was een veelzijdig man.
    Na zijn artsenstudie promoveerde hij in 1912. Vervolgens werd hij geneesheer-directeur van sanatorium "Sonnevanck". Daarna vertrok hij naar het Gemeentelijk Ziekenhuis te Rotterdam, waar hij in 1917 internist en geneesheer-directeur werd.
    Hij vervulde veel nevenfuncties, publiceerde artikelen en ook een "Handboek der ziekenverpleging". Hij had ook veel belangstelling voor natuurwetenschappen en Land- en Volkenkunde.
     
   5. Pieter Hekman, °10-9-1883 te Zuidbroek, predikant te Beilen
    () 9-5-1922 Aafke Veldstra (1885 - 1969), wijkverpleeghster, d.v. Haring Veldstra en Hinna Catharina Zoete
   6. Antje Hekman, °10-10-1885 te Zuidbroek. †1903, 18 jaar oud.
   7. Ida Hekman, °6-5-1888 te Zuidbroek

   Dr. Johannes Hekman

   Terug naar Hekmanstamboom

  7. Pieter Hekman, °9-11-1845 Groningen, †25-10-1847 Scheemda, oud 1 jaar

  8. Pieter Hekman, °12-8-1848 te Scheemda, †24-5-1934 Groningen, schipper, Gereformeerd.
   () Marchiena de Groot, °22-11-1854 te Veendam, †29-4-1943 Groningen, d.v. Hindrik de Groot, binnenschipper, en Hinderkien van der Wijk
   Kinderen:
   1. Edsko Hekman, °29-12-1874 te Helder(?) Overleden ?
   2. Hendrik Hekman, °16-4-1876 te Groningen, schipper, (vader door afwezigheid verhinderd aangifte te doen), †16-10-1920 Tynaarlo
    () Anna Kunst, 22 jr., Groningen, d.v. Reint Kunst, winkelier, en Jantje Engelsman
   3. Jan Hekman, °1878 Weurt, †30-10-1882 te Groningen 4 jaar oud
   4. Annechien Hekman, °11-5-1882 te Groningen
    () 18-5-1905 Ite van der Zwaag, 34 jr.,Uithuizen, slager, zn.v. Hendrik van der Zwaag, commissionair, en Fenje Tornga.
   5. Cathriena Hekman, °9-6-1885 te Alphen, †24-2-1949 Kinderdijk
    () 26-12-1912 Jurjen de Vries, °21-1-1986 Groningen, †7-8-1959 Kinderdijk, boekhouder, zn.v. Jacob de Vries, timmerman, en Trijntje Wiegman. Cathriena was op 26-10-1910 naar Utrecht gegaan.
   6. Antje Hekman, °15-1-1888 te Amsterdam
    () Roelf Dijkema,25 jr., Thesinge, gem. Ten Boer, kleermaker, zn.v. Klaas Dijkema, stadsreiniger, en Evertje Nanninga
   7. Henricus Hekman,°6-4-1890 te Antwerpen. Op 10-5-1910 "to Grand Rapids"
   8. Hendrika Hekman, °4-4-1892 te Groningen
   9. Edsko Hekman, °17-10-1894 te Groningen.
    () 29-12-1922 Garreldina Spiering (27 jr.)uit Groningen, d.v. Adriaan Willem Spiering en Garreldina van Anker.Edsko vertrok op 1-9-1919 naar NW.Lekkerland
   10. Jelle Hekman, °24-9-1899 te Groningen
   Pieter Hekman is bij het huwelijk van Annechien in 1905 kruidenier, in 1906 winkelier, in 1910 concierge en in 1912 zonder beroep en valt dan onder de INVALIDITEITSWET !

   Pieter Hekman

   Marchiena de Groot

   Gezin van Pieter Hekman in ±1905
   met v.l.n.r. Jelle, Edsko, Cathriena en Annechien

   Cathriena en Jurjen

   Terug naar Hekmanstamboom

  9. Evert Hekman, °4-1-1851 te Scheemda, schipper, wonende aan boord
   () 16-10-1875 Debora Kuiper, °27-4-1857 te Blijham, d.v. Hinderik Jacobs Kuiper, koopman, en Alke Maarsing
   Hier ligt een link met de Buitenfamilie. Debora had ook Debora Buiten kunnen heten ! Zie aldaar.
   Kinderen:
   1. Edsko Hekman, °24-6-1877 te Groningen, †2-9-1879 Blijham, 2 jaar oud
   2. Alkina Hekman, °23-2-1878 te Scheemda
    () 21-4-1905 Jakob van der Laan, 26 jr., Wildervank, koopman, zn.v. Roelf van der Laan, grossier, en Albertje Pekelder, winkelierster
   3. Annechien Hekman, °9-12-1879 te Scheemda
    () 26-2-1909 Jan Drenth, 30 jr., Stadskanaal, manufacturier, zn.v. Lamko Drenth en Alberdina Gelting
   4. Henderikus Hekman, °1882 Scheemda, koopman
    () 5-5-1909 Geertruida Klasina Smeenk, °1884 Veendam, d.v.Jan Jans Smeenk, landbouwer, en Medina Kraan
   5. Aike Hekman, °1885 Blijham
    () 23-5-1912 Berend Ebbing, °1879, leeraar
   6. Evert Edsko Hekman, °1887, koopman
    () Geertje Jager, °1892 Winschoten, d.v.Filips Jager en Hienderkiena Nienhuis
  10. Meindert Hekman, °10-10-1855 te Scheemda, †23-11-1856 Scheemda
   Hij werd slechts 1 jaar
  11. Annechiena, °14-2-1857 Zij is niet oud geworden,
  12. Edsko Hekman, °27-4-1858 te Scheemda, †1917 Grand Rapids, bakker
   () 19-1-1881 Hendrikje IJmker,°1859 Hoogeveen, wees, d.v. Jan Jans Ymker en Geesje Hovingh, °1825/26 Smilde
   Kinderen: **
   1. Edsko Hekman, °3-11-1881 Winschoten,†20-5-1914 Denver
    () 12-7-1905 Winnie Mos, °4-8-1884 Grand Rapids
   2. Geesje (Grace) Hekman, °11-7-1883 Winschoten, †1901 Grand Rapids, 18 jaar oud.
   3. Hendrik (Henry) Hekman, °7-4-1885 Winschoten, †1944 Grand Rapids
    () Minnie Reitsma
   4. Jan (John) Hekman, °24-10-1886 Winschoten, †1951 Grand Rapids
    () 1e huwelijk Frederika (Ricky) Haan () 2e Huwelijk Cornelia Wilhelmina Frederika (Cora) Haan
   5. Jelle Hekman, °19-8-1888 Winschoten, †1957 Grand Rapids
    () Helen Dejonge

   ** Edsko en Hendrikje zijn met hun kinderen in 1893 naar Grand Rapids geλmigreerd

  13. Annechiena, °4-6-1861

   
  ** Edsko Hekman was een ondernemend man. Hij trok in 1893 naar Amerika om in de meubelindustrie te gaan werken. De 'Panic' van 1893 dwong hem helaas om terug te keren naar zijn oude beroep, bakker, en aanvankelijk de gebakken koekjes langs de deuren door zijn zonen te laten verkopen. Maar al snel was hij succesvol met een eigen bedrijf, de Hekman Biscuit Company. Na de plotselinge dood van vader Edsko en van Edsko jr. gingen de andere zonen alsnog verder in het spoor van hun vader en kregen succes in de meubelindustrie. In 1922 werd de Hekman Furniture Company opgericht, die zich al snel uitbreidde en tenslotte vestigingen over heel Amerika kreeg. Zie www.Hekman.com

Terug naar Hekmanstamboom

            
 
 
Jan Hekman °15-12-1837, †9-10-1887
() 1e huw.:Geertje Tiddens°29-3-1841, †21-11-1865
|         |  
|    Annechien
°3-6-1861
- Jans Tonnis
°28-11-1863
|           
Jan Hekman, °15-12-1837, †9-10-1887
()2e huw.:Hilke van Dijk°25-9-1849, †14-3-1920
|
Jakob Hekman
°21-10-1870
†15-11-1913
    ()
Gepke van Lang
°26-3-1877
†7-4-1949
- Antje Hekman
°13-9-1872
†22-2-1958

    ()
Otto Buitenweg
°9-5-1874
†30-12-1938
- Albertje Hekman
°25-12-1874
†13-1-1948

    ()
Nicolaas Kuilman
†4-3-1937
- Edsko
°29-3-1877
†21-11-1956
    ()
1.Antje Heikens
2.Remkiena
Potgiesser
- Trijntje Hekman†
°30-10-1879
†17-5-1880
- Trijntje Hekman
°14-3-1882
    ()
Arend
de Winter
- Hendrik Jelle Hekman
°21-10-1884
    ()
1.Elsien
Schuur
2.Stijntje Dijk
 
 
Jan Hekman, 15-3-1837 te Scheemda, †9-10-1887 te Oostwold, 50 jaar oud, zn.v.
Edsko Jans Hekman en Annegien Hindriks Naaijer
1e huwelijk () Geertje Tiddens, 29-3-1841, †21-11-1865, 24 jaar oud.
Twee kinderen:
 1. Annechien Hekman, °3-6-1861
  ()25-5-1882 Sijmen Terpstra, °27-8-1854 te Datumadeel, (Fr.), koopman
  Kinderen:
  1. Gaatske Terpstra
  2. Jan Terpstra†
  3. Jan Terpstra, °8-6-1888
   Dit is de latere Mr.Jan Terpstra. Hij was secrateris van de schoolraad en de Unie en directeur van de Bond voor Chr.M en Voorb.H.O.; van 1929 tot 1933 minister van O,K&W, na 1933 lid Tweede Kamer.
  4. Klaas Terpstra
  5. Geertruida Annechiena Terpstra
 2. Jans Tonnis Hekman, °28-11-1863, pakhuisknecht/arbeider
  () 19-3-1891 Winschoten Eijska Strating, °1866/67 Wildervank, d.v. Simon Strating en Janna Oltmans
  1. Janna Hekman, °1892 Winschoten, dienstbode
   () 28-5-1914 Winschoten Sander van der Laan, °1890 Winschoten, machinist, zn.v. Hendrik van der Laan en Tjarwina Korte
Jan Hekman trouwde op 23-2-1861, 23 jaar oud met Geertje Tiddens, 20 jaar oud. Zij is de dochter van Jans Tonnis Tiddens, die dan reeds is overleden, en Geertje Tamme Kremer, logementhoudster te Eexta, gemeente Scheemda.
Bij de geboorte van Annechien op 3-6-1861 (3½ maand na het huwelijk) is Jan kastelein te Eexta. Het jonge stel is dus kennelijk bij haar moeder ingetrokken.
Bij de geboorte van Jan Tonnis op 28-11-1863 is Jan schipper, wonende aan boord".
Na 4 jaar huwelijk verliest hij op 28-jarige leeftijd zijn vrouw Geertje Tiddens op 23-11-1865. Zij werd slechts 24 jaar en laat 2 kinderen achter van 4 en 2 jaar. Annechien komt waarschijnlijk bij opa en oma Hekman in huis.
Na 5 jaar hertrouwt Jan op 25-4-1870 met de 20-jarige Hilke van Dijk

2e huwelijk () Hilke van Dijk, °25-9-1849 te Scheemda, †14-3-1920 te Winschoten

Hilke van Dijk is de dochter van Jakob Hanno van Dijk, °1812, wever te Scheemda, en Albertje Wolters Bennema.
Jan is dan nog steeds schipper, maar ze gaan met de 6-jarige Jan Tonnis wonen in Oostwold.
Annechien blijft bij haar grootouders Hekman wonen.

N.B.De grootouders van Hilke van Dijk, Hanno J.van Dijk en Hilke Woldering, behoorden tot de eerste leden van de Afgescheiden gemeente te Midwolda. Ze worden genoemd in het boek van Dr.J.Wesseling: De Afscheiding van 1834 in Groningerland.
Meer is hierover te lezen bij "De Afscheiding van 1834"

Hilke van Dijk

Jan Hekman en Hilke van Dijk kregen samen nog 7 kinderen:

 1. Jakob Hekman, °21-10-1870 te Oostwold, †15-11-1913 te Groningen, 43 jaar oud. Postbode
  () Gepke van Lang, °26-3-1877 te Midwolda, †7-4-1949, 72 jaar oud, d.v. Gezinus van Lang en Folgerdina Brandsema
  Kinderen:
  1. Hilke Hekman, °21-7-1895 te Finsterwolde
   () 15-8-1921 Roelof Jakob Beek, °1891, kantoorbediende, zn.v. Jochem Beek en Roelfien Wever
  2. Gezinus Hekman, °16-9-1897 te Winschoten
   () 2-2-1922 Trijntje van der Beek, °1899/1900, d.v. Jan Albert van der Beek en Maria Cleij. Gezinus werd onderwijzer, o.a. te Nieuwolda
  3. Folgerdina Hekman, °5-2-1900 te Groningen
  4. Jan Hekman, °30-5-1902 te Groningen
  5. Jacob Edsko Hekman, °25-8-1904 te Groningen
  6. Edsko Hekman, °20-10-1908 te Groningen
  Jakob Hekman

  Terug naar Hekmanstamboom

 2. Antje Hekman, °13-9-1872 te Oostwold, †22-2-1959 te Groningen, 86 jaar oud
  () Otto Buitenweg, °9-5-1874 te Oude Pekela, †30-12-1938 te Groningen, 64 jaar oud.
  Kinderen:
  1. Marten Harmannus Buitenweg, °24-9-1897 te Oude Pekela, †2-6-1901, nog geen 4 jaar oud.
  2. Jan Buitenweg, °17-1-1900 te Oude Pekela, †22-6-1952 te Naaldwijk, 52 jaar oud.
  3. Marten Harmannus Buitenweg, °6-6-1902 te Oude Pekela, †23-10-1949 te Kampen, 47 jaar oud.
  4. Hilke Buitenweg, °22-7-1904 te Oude Pekela, †14-4-1979 te Groningen, 74 jaar oud.
  Otto Buitenweg en Antje Hekman
  Zie verder bij de geschiedenis van de Familie Buitenweg

 3. Albertje Hekman, °25-12-1874 te Oostwold, †13-1-1948, 73 jaar oud.
  () 1-4-1899 Nicolaas Kuilman, °1870, †4-3-1937 Oude Pekela,landbouwer, later slager, zn.v. Hindrik Kuilman en Janna Luchtenborg
  Kinderen:
  1. NN, °29-8-1899, †29-8-1899
  2. Janna Kuilman, °1900 Oude Pekela
   () 5-2-1922 Jacob Geert Ruben Reichenbach, °1898 Veendam,boekhouder, zn.v.Johannes Reichenbach, deurwaarder, en Elsien Ruben.
  3. Jan Edsko Kuilman, °28-7-1902 Oude Pekela
  4. Hilke Kuilman, °17-1-1907 Oude Pekela

  Albertje en Nicolaas Kuilman

  Terug naar Hekmanstamboom

 4. Edsko Hekman, °29-3-1877, †21-11-1956, postbode, eerst te Midwolda, later te Winschoten.
  () 1e huwelijk:6-12-1901 Antje Heikens, °1-9-1882 te Midwolda, †22-1-1907, 24 jaar oud.
  Hij werd met haar Nederlands Hervormd.
  Ze kregen twee kinderen:
  1. Hilke Hemmechien Hekman, °2-10-1902
   () 10-6-1921 Jacob Jans Tijdens, °1900 Oostwold, zoon van Geert Harms Tijdens en Antje Tipkers
  2. Luitjens Hekman, °14-1-1904 Oostwold, †19-9-1986 Oostwold
   () Hendrikje Aukes, °26-9-1907, †20-4-1987 Oostwold
   ** Kinderen:
   1. Remkiena Antina Hekman, °20-9-1926 Oostwold, †8-9-2013 Oostwold
    () Folkert Prins, °20-7-1929
    Twee dochters
   2. Tjaart Hekman, °6-1-1934 Oostwold, †16-8-2014 Assen
    () Fenna Niemeijer, °18-11-1938
  Edsko bleef met 2 kinderen van 4 en 3 jaar oud achter.
  Hij hertrouwde nog in hetzelfde jaar.

  Edsko en Antje
  () 2e huwelijk:7-12-1907 Remkiena Jantiena Frouwiena Potgiesser uit Meden, °7-12-1883, †7-5-1964 Winschoten, d.v. Jan Potgiesser en Jantje Koster
  Ze kregen samen nog 5 kinderen:
  1. Jantiena Edskina Alberdiena Hekman, °1-10-1908, †11-2-1951
   () 12-1-1934 Jan Tuin
   Dochter: Remkina Elizabeth Tuin, °22-6-1942, () en >< Alfons Duer, °20-6-1948 Lauterach Oostenrijk
  2. Jan Hekman, °14-10-1910 Oostwold, †Hoogeveen
   () Trijntje Kor, °16-2-1915 Muntendam, †22-6-1959
   Geen kinderen
  3. Jakob Hendrik Hekman, °16-8-1913 Midwolda, †19-6-1972
   () 7-5-1938 Sara Harmina Mulder, °22-11-1922 Finsterwolde, †11-4-1999
   Zoon:
   1. Edsko Hekman, °11-5-1947 Oostwold
    () 14-11-1969 Margharetha Catharina Hazewinkel, °28-3-1951 Bunschoten
    Kinderen:
    1. Edsko Jaap Hekman, °8-101971 IJlst
     ^^ Joyce Dafne Kap, °30-8-1976
    2. Margaretha Sophie Hekman, °12-11-1974 IJlst
     ^^ Hendrik Blomsma, °6-5-1970
     Kind:
     1. Colin Noλl, °23-12-2006
  4. Hendrik Jelle Hekman, °25-12-1916, †16-9-1994 Oostwold, postbode, kapper
   () 23-11-1942 Jantje Martha Mueller, °11-10-1915 Sappemeer, †4-11-2010 Castricum, begraven Oostwold, dr. v.Johann Mueller, °17-12-1882 Leer Duitsland, †12-6-1970 Warnsveld, begraven Sappemeer, smid, en Jantje Knapper, °1-3-1885 Slochteren, †14-12-1975 Groningen, begraven te Sappemer. Jantje werkte ook mee in de kapperszaak.
   ** Kinderen:
   1. Jantje Anna Hekman, °20-4-1945 Oostwold, †10-5-1945 Oostwold, tot 1994 in een naamloos grafje, daarna met naam bij haar vader.
   2. Jantje Anna Hekman, °28-3-1946 Oostwold
    () 24-5-1968 Midwolda Harm Honings, °12-1-1946, gescheiden in 1981
    Dochter: Alexandra Honings<>Paul Buurs
   3. Jantiena Edskiena Alberdiena Hekman, °23-5-1951 Oostwold
    <>1981-1998 en () 5-10-1998 Jan Willem Visser, °8-11-1947 Katwijk aan Zee, zn.v. Cornelis Visser, °2-1-1920 Katwijk aan Zee, †20-4-2001 IJmuiden en Cornelia van Egmond, ° 8-11=1921 Katwijk a/d Rijn, †26-4-2003 IJmuiden
    Geen kinderen.
  5. Edsko Jan Hekman, °28-8-1922 Oostwold, †1-4-2011 Assen
   () 29-11-1947 Hilda Hilvertdine Starke, °22-3-1926 Winschoten
   Kinderen:
   1. Ina Hillegonda Hekman, °4-7-1949 Winschoten
    ()14-7-1972 Cornelis J.Koomen
   2. Eddy Gerard Anton Hekman, °17-7-1953 Winschoten
    () 15-12-1978 Lieuwke de Jong, °16-2-1953 Dantumadeel Friesland
    Kinderen:
    1. Renske Hekman, °26-8-1981 Delfzijl, †13-4-2011 Baflo
    2. Jenne Hekman, °26-12-1984 Delfzijl
     () Paula Oosting, °8-9-1986
     Zoon:
     Lennard Jins Hekman, °5-9-2015 Groningen
    3. Hielke Hekman, °5-4-1989 Delfzijl

  Edsko en Remkiena

  Edsko en Remkiena op latere leeftijd

  Jakob Hekman en Sara Mulder

  Hendrik Jelle Hekman en Jantje Mueller
 5. Trijntje Hekman, °30-10-1879 te Oostwold, †17-5-1880, nog geen 6 maanden oud.
 6. Trijntje Hekman, °14-3-1882 te Oostwold
  () 12-12-1902 Arend de Winter, °1879 Baflo, †25-8-1951 Dennenoord (Zuidlaren), woonplaats Delfzijl, kleermaker, zn.v.Tjeert de Winter en Dieuwerke Jonker
  Kinderen:
  1. Tjeert de Winter
  2. Jan de Winter

  Trientje en Arend de Winter
 7. Hendrik Jelle Hekman, °21-10-1884 te Oostwold, schoenmaker, later arbeider.
  () 1e huwelijk: 16-10-1910 Winschoten Elsien Schuur, °26-12-1890, †20-5-1912, oud 21 jaar, d.v.Reint Luppes Schuur, arbeider, en Hinderika de Boer
         Kind: Hilke Hekman, °28-6-1910 Midwolda, †28-8-1911, oud 1 jaar
  () 2e huwelijk: 20-6-1918 Stijntje Severina Catharina Dijk, °1891, d.v.Pieter Dijk, aanspreker, en Trijntje Pik


Gezin Edsko Hekman in 1914
de 12-jarige Hilke, de 10-jarige Luitjens uit zijn eerste huwelijk
en Jantiena(5), Jan(3) en Jakob(½ jr)
Op de achtergrond oma Hilke van Dijk

Gezin Edsko Hekman in 1923
v.l.n.r.Jan, Luitjen, Edsko jr.Hendrik Jelle, Jantiena, Jacob Hendrik

Trientje, Antje en Albertje Hekman

Vijf Pekelder neven:
Staand Tjeerd en Jan de Winter en Jan Edsko Kuilman, zonen van Trijntje en Albertje
Zittend Marten en Jan Buitenweg, zonen van Antje
 
 
 


Terug naar Hekmanstamboom
Muziek: Nocturne van Borodin