Terug naar Stamboom
* Algemene startpagina *
 
G e s c h i e d e n i s   F a m i l i e  B u i t e n w e g
(Een aantal foto's kunnen worden vergroot
door erop te klikken)
 
 
Jan Rotgers ( ) Geesje Berents
°± 1730 ?
|  
Jantien Jans
Ged. 20-2-1757
__ Antje Jans
Ged. 27-5-1759
__ Rotger Jans ( ) Harmke Harms
Ged. 19-2-1764                                    
+
tweeling
Jantje Jans
Ged. 19-2-1764
__ Berent Jans
Ged. 18-2-1767
 
 
Jan Rotgers en Geesje Berents woonden in Veele in de tweede helft van de 18e eeuw.
Zij kregen daar vijf kinderen die zij lieten dopen in de kerk van Vlagtwedde.

Veele en Vlagtwedde liggen in Westerwolde, een oeroud gebied tussen twee veengebieden. Het vormde lange tijd een van de twee toegangswegen in het noorden.
Lang bleven ook oude gebruiken in Westerwolde in ere.

Geen vergroting
Veele, Anno 2002
Hun geboortedatum kan ±1730 geweest zijn.

Kinderen:

 1. Jantien Jans, gedoopt op 20-2-1757
 2. Antje Jans, gedoopt op 27-5-1759
 3. Rotger Jans en zijn tweelingzusje
 4. Jantje Jans, beide gedoopt op 19-2-1764
 5. Berent Jans, gedoopt op 18-2-1767
Geen vergroting
Alle kinderen werden gedoopt in de mooie, oude kerk van Vlagtwedde


Terug naar Stamboom
 
 
 
 
Rotger Jans ( ) Harmke Harms
Ged. 19-2-1764                                    
|  
Jan Rotger Buitenweg ( ) Hillechien Hartman
°12-7-1801, †4-1-1868            °17-8-1808, †28-6-1869
_ Harm Rotgers
°6-9-1804
_ Geessien Rotgers
°15-3-1807
_ Janna Rotgers
°25-12-1810
_ Mattheus Rotgers
°1-6-1813
 
 
Geen vergroting  
Rotger Jans, zoon van Jan Rotgers en Geesje Berents, trekt van Veele naar Blijham, wordt daar arbeider en trouwt er op 6 mei 1800
met Harmke Harms.
Zij is de dochter van Harm Garrelts en Wiltje Meinders.
Harm Garrelts heeft zijn dochter nooit gezien, want hij overleed zes maanden voor haar geboorte.

Onze achternaam
In Blijham krijgt Rotger Jans de achternaam Buitenweg
Misschien omdat hij uit Veele, dus van "boet'n weg" kwam ??
Blijham, een veel jongere kleigemeente, lag immers buiten het oude Westerwolde !

Rotger en Harmke kregen vijf kinderen:

 1. Jan Rotger Buitenweg,°12-7-1801
 2. Harm Buitenweg,°6-9-1804. Harm is waarschijnlijk jong overleden.
 3. Geessien Buitenweg, °15-3-1807, †1866
  Zij werd dienstmeid te Zuidbroek en trouwde daar op 11 april 1839 met Jakob Hendriks Straat, een boerenknecht uit Eexta, zn.v. Hendrik Jans Straat en Egbertje Jans Snak. Ze kregen drie meisjes:
  1. Egbertje Straat, °1840
   () 8-2-1869 Harm ten Cate, °1838
  2. Harmke Straat, °12-1-1845
  3. Hindrikje Straat, °29-9-1848
  Na het overlijden van Geessien in 1866 hertrouwde Jakob Straat op 7-1-1879 (64 jr) met Henderika de Jonge (43 jr) uit Veendam
 4. Janna Buitenweg, °25-12-1810. Ze werd maar tien maanden oud.
 5. Mattheus Buitenweg, °1-6-1813. Van hem is verder (nog) niets bekend.

In 1816 moeten Rotger en Harmke hun huis in Blijham (nr.13) verkopen wegens schulden, zoals blijkt uit de volgende notariλle akten:

Rotger en Harmke gaan wonen in huis nr.19.


Terug naar Stamboom
 
 
Jan Rotger Buitenweg ( ) Hillechien Hartman
°12-7-1801, †4-1-1868            °17-8-1808, †28-6-1869
|  
Harmke Buitenweg
°18-2-1832, †23-3-1832
_ Marten Buitenweg
°18-4-1834, †11-1-1912
_ Harm B.
°25-4-1838
_ Martje B.
°15-11-1839
_ Jan Buitenweg
°18-5-1845, †22-3-1847
 
 
Jan Rotger, zoon van Rotger Jans en Harmke Harms, is geboren in Blijham op 12 juli 1801.
In het Doopboek van de Kerk te Blijham is te lezen:
"Den 19 Julius gedoopt Jan,zoontje van Rotger Jans en Harmke Harms gebooren den 12 dito op zondag namiddag half vier".
Toen Jan 10 jaar was, werd Ds.Koppius predikant van Blijham.
Deze predikant heeft dus waarschijnlijk zijn jongste broertje Mattheus in 1813 gedoopt. En bij hem zal Jan Rotger wekelijks in de kerk gezeten hebben.
Ds.Wibrandus Johannes Koppius (1774-1859) was van 1811-1856, dus 45 jaar lang predikant in Blijham. Zelf als 14-jarige al student, leidde hij vele jongemannen op voor de universiteit.
In de rijke kleigemeente van Blijham stonden de predikanten allemaal erg lang, vaak tot aan hun dood of emiritaat. De predikant werd er dan ook goed betaald !

Geen vergroting
Groningsche Schutterij
Met de naam Jan Rotger Buitenweg trekt hij als arbeider naar Oude Pekela. Hier ontmoet hij Hillechien Hartman, met wie hij later zal trouwen.
Maar eerst wordt hij in 1829 (?) als hij 28 jaar is Schutter bij de Groningsche Schutterij. Maar al na een jaar, in 1830, breekt de Belgische Opstand uit. Ook de Groningsche Schutterij wordt door Koning Willem I opgeroepen en ... Jan moet naar het zuiden

Hoe in die tijd gereisd werd, kun je lezen bij het vervoer in de 19e eeuw

Geen vergroting
Trommel Groningsche Schutterij

Jan heeft deelgenomen aan de Tiendaagse Veldtocht en is daarna nog tot eind 1834 bij Nijmegen gelegerd geweest.
Kennelijk is hij ondertussen wel met verlof thuis geweest, want eind 1831 bleek zijn meisje zwanger te zijn en moest hij toestemming vragen om te trouwen.
De akte van toestemming van zijn meerdere, Majoor H.de Boer, kommanderende het 2e Bataillon 2e afdeling Groningsche Schutterij, gedateerd 17 januari 1832, luidt als volgt:

"Gelet op het verzoek van Jan Rutgers Buitenweg, schutter van mijn onderhebbend Bataillon, om toestemming te bekomen, ten einde zich in het Huwelijk te mogen begeven. Permitteerd bij deze aan genoemde Jan Rutgers Buitenweg om zich met Hillechien Martens Hartman, dochter van Marten Smit Hartman, wolkammer te Oude Pekela, in het Huwelijk te mogen begeven."
Het huwelijk werd voltrokken op 2 februari 1832 en op 16 februari werd de kleine Harmke geboren, die helaas maar ιιn maand oud is geworden.
Na Harmke kregen Jan en Hillechien nog 4 kinderen, die allemaal in de Hervormde Gemeente van Oude Pekela werden gedoopt, samen met soms nog vele andere dopelingen in speciale doopdiensten. Hillechien zelf was gedoopt in de Lutherse Kerk te Nieuwe Pekela.
Jan en Hillechien deden daar op zondag 16 juni 1833 samen met een aantal andere echtparen, na een speciale voorbereiding, Openbare Geloofsbelijdenis.
Hillechien Hartman was een dochter van Marten Hartman en Marchien Redmers.

Kinderen van Jan en Hillechien:
 1. Harmke, °16-2-1832, †23-3-1832
 2. Marten°18-4-1834,†11-1-1912.
  Marten werd Scheepstimmerman.
 3. Harm, °25-4-1838, †13-1-1853.
  Harm is dus maar 15 jaar geworden.
 4. Martje, °15-11-1839, †21-4-1910, dienstmeid te Wedde
  () 9-11-1878 Wedde Harm Meier, °10-6-1828, †15-11-1907, landbouwer te Zuidbroek, zn.v. Geert Jans Meijer en Bregtje Berends Huisman. Bruid 39 jaar, bruidegom 50 jaar.
 5. Jan, °18-5-1845, †22-3-1847.
  Jan is dus nog geen twee jaar geworden.
Geen vergroting
Marten Buitenweg
Geen vergroting
Het (vernieuwde) huis op Winschoter Zuidveen waar drie geslachten Buitenweg hebben gewoond

Van de vijf kinderen zijn er uiteindelijk maar twee volwassen geworden, waarvan Marten dus de enige zoon was.
Jan en Hillechien zijn een jaar na elkaar, resp. 1868 en 1869 te Oude Pekela overleden.


Terug naar Stamboom
 
 
Marten Buitenweg
°18-4-1834, †11-1-1912
¦
¦
¦
______ ( ) 1e huw.: Eltje Duin
°13-10-1830 †6-1-1866
|
Jan Buitenweg
°19-8-1858, †23-3-1832
_ Grietje B.
°31-1-1860
_ Evert B.
°10-4-1862
_ Hillechien B.
°10-6-1864
_ Eltje en Jantje B.
°6-1-1866,tweeling
 
Geen vergroting Marten Buitenweg, °18-4-1834, zoon van Jan Rotger Buitenweg en Hillechien Hartman, woonde in Oude Pekela. Hij heeft een bewogen leven gehad.
Toen hij 23 jaar was trouwde hij op 6-6-1857 met Eltje Duin,°13-10-1831 te Stadskanaal, 25 jaar, dochter van Evert Jans Duin, grofsmid te Oude Pekela en later te Stadskanaal, en Grietje Jans Strobos, die na overlijden van haar man "winkeliersche" was.
Ze kregen zes kinderen. Ze stierf in het kraambed van de tweeling Eltje en Jantje, 6-1-1866. Marten en Eltje waren 8½ jaar getrouwd.
Kinderen:
 1. Jan Buitenweg, °19-8-1858 te Oude Pekela.
  Jan werd matroos. Hij heeft o.a. reizen gemaakt op de SS Edam en SS Werkendam onder kapitein Bruinsma.
  Hij huwde op 18-10-1898 te Amsterdam met Elisabeth van der Gast, °28-10-1856 te Harlingen, weduwe van Daniel Carel Friedrich Tredup.
  Volgens opgave van haar zoon Adam Frederik uit haar eerste huwelijk is Jan op 22-11-1912 met een schip vergaan. Geen kinderen.
 2. Grietje Buitenweg,°31-3-1860 te Oude Pekela, †30-6-1910, 50 jr oud.(jongste kind 10 jaar !)
  Grietje werd dienstmeid in Oude Pekela en kreeg op haar verjaardag, 31 maart 1885, een zoon die door getuigen aangegeven werd met de naam Wilte Buitenweg. Ze trouwde op 18 april daarna met Wilte Pathuis, °1866, †30-10-1940, zn.v. Wilt Pathuis en Aaltje Ploeger,arbeider te Oude Pekela, die toen tevens Wilte als zijn zoon erkende.Op 21 mei daarna is het jongetje helaas overleden, 7 weken oud.
  Kinderen:
  1. Wilte Pathuis, °31-3-1885, †21-5-1885
  2. Marten Pathuis, °1889 Oude Pekela
   () Henderkien Alkema, °1891 Odoorn, d.v. Derk Alkema en Johanna Dost
  3. Wilt Pathuis, °1889/90 Oude Pekela
   ()7-2-1914 Imke Holtman, °1894/95 Oude Pekela, d.v. Engbertus Holtman en Talea Katuin
  4. Elsien Pathuis, °1894
   () 9-5-1914 Aldert Zweep, °1893 Winschoten, zn.v. Jan Zweep en Derktje Drent, arbeider
  5. Aaltje Pathuis, °1900 Oude Pekela
   () 8-7-1918 Berend Zoutman, °1899 Winschoten, zn.v. Woltjo Zoutman en Wupke Drent (zus van Derktje Drent. Aldert Zweep en Berend Zoutman waren dus volle neven))
  Nadat Grietje in 1910 was overleden, hertrouwde Wilt op 23-9-1911 met Aaltje Ackermann. 17 jaar.
 3. Evert Buitenweg, °10-4-1862, genoemd naar zijn opa Evert Duin.
  Evert was eerst arbeider te Oude Pekela.
  Na 1900 is hij evenals zijn broer Jan naar Amsterdam getrokken en matroos geworden.
  Anders dan zijn broer zijn daar van hem geen sporen teruggevonden.
 4. Hillechien Buitenweg, °10-6-1864, †4-12-1938 Wedde
  Ze werd dienstmeid te Hoorn, gem. Wedde. Ze trouwde op 17-8-1887 te Wedde met Freerk Snelter, °26-9-1859, †25-2-1934 landbouwer te Hoorn, zn.v. Jan Jans Snelter en Engeltje Dijkhuis.
  Kinderen:
  1. Jan Snelter, °1888,Wedde
   () 5-6-1920 Jantje Klooster, °1883 Beerta, d.v. Jan Klooster en Stientje Helweg
  2. Elsien Snelter, °1890 Wedde, genoemd naar haar tweede moeder Elsien Mulder
   () 20-5-1911 Nomdo Schuitema, °1888 Nieuwe Pekela, fabrieksarbeider, zn. v. Albertus Schuitema, binnenschipper en Jantje Epping
  3. Engeltje Snelter, °1891
   () 16-6-1917 Freerk Sterenborg, °1869, zn.v. Hendrik Sterenborg en Alke Mulder
  4. Freerk Snelter, °1899 Wedde,
   ()17-8-1921 Margaretha Hoezen, °1897 Sappemeer, d.v.Bernard Hoezen en Jantje Hovius
 5. Eltje Buitenweg, °6-1-1866 te Oude Pekela, †14-10-1867
  Werd dus nog geen twee jaar.
 6. Jantje Buitenweg, eveneens°6-1-1866. †5-8-1866, 7 maanden oud.

Marten Buitenweg(32 jaar) bleef achter met 6 kinderen in de leeftijd van 0-8 jaar.
Hij is bijna vijf jaar weduwnaar geweest.  
 
 

Marten Buitenweg
°18-4-1834, †11-1-1912
¦
¦
¦
______ ( ) 2e huw.: Elsien Mulder
°21-3-1840, †13-6-1899
|  
 
Jakob Buitenweg
°2-4-1872, †25-6-1911
_ Otto Buitenweg ( ) Antje Hekman
°9-5-1874, †30-12-1938      °13-9-1872, †22-2-1958
_ Harm Buitenweg
°15-5-1877, †18-2-1948
_ Harmannus Buitenweg
°23-7-1882, †9-1-1937
 
 
 
Op 17 mei 1871 hertrouwde hij in Winschoten met Elsien Mulder, °21-3-1840, †13-6-1899, die in Winschoten dienstmeid was.
Ze was een dochter van Otto Jochems Mulder, °1805, arbeider te Winschoten, en van Grietje Hindriks Dieters, °1802.
 
Toen Otto (Otte) op 21-2-1828 met Grietje trouwde, had zij al een baby, Hinderkje, °1827, wat bij hun huwelijk gewettigd is.
Elsien is daarna pas in 1840 geboren. Niet lang daarna moet Otto zijn overleden, want in 1850 hertrouwt Grietje met Jacob Jacobs de Groot, zelf ook weduwnaar.
 
Elsien kreeg de zorg voor 4 kinderen in de leeftijd van 7-13 jaar uit het eerste huwelijk van Marten.
Geen vergroting
Elsien Mulder
Samen kregen ze daarna nog vier kinderen.
Kinderen:
 1. Jakob Buitenweg,°2-4-1872 te Oude Pekela.
  Hij werd genoemd naar zijn oom Jakob Straat, wiens vrouw, tante Geessien, eveneens in 1866 was overleden.En oom Jakob had nog geen zoon !
 2. Otto Buitenweg, °9-5-1874 te Oude Pekela.
  Genoemd naar opa Otto Mulder.
 3. Harm Buitenweg, °15-5-1877 te Oude Pekela, †18-2-1948 Oude Pekela
 4. Harmannus Buitenweg, °23-7-1882 te Oude Pekela, †9-1-1937 Oude Pekela
N.B.Van de familie Mulder hebben we niet alleen de naam Otto, maar ook de zgn."Mulderduim" geλrfd. Dat is een zeer korte brede duim, meestal aan een van de beide handen.

Marten Buitenweg was scheepstimmerman op de werf Kuiper te Oude Pekela.
In die tijd was er veel scheepsbouw in de Veenkoloniλn.
In het Kapiteinshuis te Oude Pekela is een scheepsmodel te zien van een schoenerbrik, vervaardigd door Marten Buitenweg en aan het museum geschonken door S(uzanne) Buitenweg-Jager.
Zij was de weduwe van zijn kleinzoon Marten, de zoon van Harm Buitenweg.
Marten Buitenweg overleed op 11 januari 1912 te Oude Pekela      graf


Terug naar Stamboom
 
 
 
 
Jakob Buitenweg
°2-4-1872, †23-3-1832
_ Otto Buitenweg
°9-5-1874, †30-12-193
_ Harm Buitenweg
°15-5-1877, †18-2-1948
_ Harmannus Buitenweg
°23-7-1882, †9-1-1937
 
 
 

Jakob Buitenweg, °2-4-1872 te Oude Pekela, †25-6-1911 te Oude Pekela, 39 jaar oud, zoon van Marten Buitenweg en Elsien Mulder.
        Papiermaker te Oude Pekela      graf
        () 9-2-1895 Dievertje Bos, °10-1-1873 Oude Pekela, †7-11-1952 Nieuweschans, 79 jaar oud, d.v. Harm Kuiper Bos, schipper, en Janna Steenbok.
        Na de dood van Jacob is Dievertje op 11-9-1915 hertrouwd met Willem Main, †16-3-1940, 84 jaar,zeeman/ladingmeester, en met haar kinderen vertrokken naar Nieuwe Schans, waar deze woonde en werkte.
        Kinderen:

 1. Elsien Buitenweg, °7-10-1895 te Oude Pekela, †12-8-1952, 56 jaar oud.
  () 19-6-1915 Johannes Frans, °1890/91, zn. v. Pieter Frans en Annechien Wering, evenals zijn vader blikslager.
  Zij kregen een groot gezin.
 2. Harm Buitenweg, °27-11-1896 te Oude Pekela, †20-11-1982,
  () 25-9-1920 Grietje v.d.Pruik, °19-8-1897, †19-5-1980.
  Harm was hoofdconducteur bij de NS.
  Kinderen:
  1. Dieuwertje Buitenweg, °16-1-1921,
   () Piet Huizeling, °31-7-1923, Veenendaal
   3 kinderen: Jan, Greetje, Piet jr.
  2. Jan Buitenweg, °6-11-1923 te Nieuwe Schans, †27-6-1963, 39 jaar, militair, overleden t.g.v. een "ongeval" op de kazerne te Assen
   () Johanna Roll, °7-1-1923 te Drieborg
   Kinderen:
   1. Harm Jan (Harry) Buitenweg, °28-12-1959 te Groningen, †8-1-2005 Winschoten, 45 jaar oud.
    () Arendina Leeraar, wonende te Winschoten, 1 dochter: Anouk Janine Buitenweg, °22-7-1994
  3. Jacob Buitenweg, °19-11-1925 te Nieuwe Schans, †2-5-1985 Groningen
   () Gea van Leeuwen,°9-11-1928 te Stedum, †23-5-2007 Groningen, 78 jaar oud.
   Kinderen:
   1. Harm(Harry)Buitenweg, °8-12-1950 Groningen
    Harry was 2 keer getrouwd en heeft 4 dochters:
    1. Annet Buitenweg,°28-9-1975
    2. Grietha Buitenweg,°4-4-1978
     () 27-5-2005 Robert Veldman
    3. Kimberley Buitenweg, °23-2-1994
    4. Bianca Buitenweg, °23-2-1994
   2. Johan Buitenweg, °6-3-1952 Groningen
    () Christien Reeuwijk, °15-5-1952, wonend in Alkmaar
    Kinderen:
    1. Kirsten Buitenweg, °4-4-1977
    2. Sanne Buitenweg, °21-9-1978
    3. Jort Buitenweg, °15-5-1981
     () 1-10-2010 Wanda Kestens, °2-3-1982 Utrecht
     Kinderen:
     1. Hugo Hendrik, °21-7-2011 Kudelstaart
   3. Gert Buitenweg, °22-11-1958 Groningen
    () 31-8-2006 Ed van der Vliet, °23-5-1966 Waddinxveen
   4. Joke Buitenweg, °13-11-1961 Groningen
    () Johan Robert Ulco (Jos) Zijlstra, °17-12-1956.
    Zij hebben twee dochters: Sylvia en Nicole Zijlstra
  4. Albert Buitenweg, °7-3-1929 te Nieuwe Schans, †9-3-1986, tweelingbroer van Willem Jurren
   () Jenny Smit, °2-7-1931, †17-12-2001,woonden te Haren,
   Uit dit huwelijk 1 dochter: Ina.
  5. Willem Jurren Buitenweg, °7-3-1929 te Nieuwe Schans, tweelingbroer van Albert
   () Petronella Elisabeth (Nel) Lukken, °7-2-1926, wonend te Apeldoorn, 1 dochter
  Geen vergroting
  Harm Buitenweg en Grietje v.d.Pruik
  Geen vergroting
  Harm Buitenweg en Grietje v.d. Pruik

  Harm Buitenweg en Grietje v.d. Pruik
  met v.l.n.r. Jakob, Willem, Dieuwertje, Albert en Jan
  Geen vergroting
  Harm Buitenweg
  Geen vergroting
  Jakob Buitenweg °1925

  Huwelijk van Jakob Buitenweg en Gea van Leeuwen
  Geen vergroting
  Jakob en Gea Buitenweg
  Geen vergroting
  Huwelijk Gert Buitenweg en Ed van der Vliet
 3. Janna Buitenweg, °4-8-1898 te Oude Pekela, †2-1-1974
  () Jacob Westra, °31-12-1895, †29-6-1981, woonden te Niezijl.
  Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 4. Hendrikje Buitenweg, °2-11-1900 te Oude Pekela
  ()Willem Dijk, °31-3-1899. 1 zoon: Pieter in Bennekom
  Willem Dijk was machinist bij de NS
 5. Martha Jantina Buitenweg, °5-6-1902 te Oude Pekela
  () D.Bul. Tenminste 1 dochter. D.Bul was binnenschipper en later verzekeringsagent voor die branche.
 6. Jurren Buitenweg, °16-7-1906 te Oude Pekela, †26-7-1962
  () 17-2-1935 Anna Brouwer, °4-7-1910, †23-9-1998 Weesp
  Zij kregen twee dochters: Dievertje en Martha
  Jurren had een rijwielzaak in Nieuwe Schans, werkte later als monteur in een bromfietsfabriek in Weesp.
 7. Grietje Buitenweg, °8-6-1908 te Oude Pekela, †25-2-2007 Enschede, 98 jaar oud.
  () 16-8-1938 Kornelis (Kees) van der Woude, °3-6-1901, †16-10-1992
  1 zoon: Johannes Kornelis (Hans) van der Woude in Enschede
  () R.L.van der Woude-Leinenga
  Twee dochters: Eveliene en Jacqueline van der Woude  
  Kees van de Woude was gezagvoerder op een tanker van de Shell. Was toen de oorlog uitbrak buitengaats en zodoende gedurende de oorlogsjaren niet thuis !
Van de familie van Jakob Buitenweg zijn er Anno 2001 nog slechts 2 stamhouders: Sanne en Jort Buitenweg


Terug naar Stamboom
 
 
Jakob Buitenweg
°2-4-1872, †25-6-1911
_ Otto Buitenweg ( ) Antje Hekman
°9-5-1874, †30-12-1938     °13-9-1872, †22-2-1958
_ Harm Buitenweg
°15-5-1877, †18-2-1948
_ Harmannus Buitenweg
°23-7-1882, †9-1-1937
 
 
 
Otto Buitenweg en Antje Hekman in de stad Groningen Wapen van de familie Hekman
In de huwelijksakte van Wendeltjen Heckmans uit 1691 is officieel vastgelegd dat de privilegiλn en rechten van het geslacht van Wendeltjen ook van toepassing zijn op haar en haar nakomelingen
 
Otto Buitenweg, °9-5-1874, †30-12-1938, zoon van Marten Buitenweg en Elsien Mulder, trouwde op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Antje Hekman, die dienstmeid te Winschoten was.    (graf)
Na het overlijden van haar vader Jan Edsko Hekman, die het gezin in behoeftige omstandigheden achterliet, was zij al vroeg gaan dienen (15 jaar !) om geen genadebrood te hoeven eten.
Zie ook de Hekmanfamilie

Omdat het wonen langs het stinkende Pekelderdiep slecht voor de gezondheid van de kleine Marten bleek, gingen ze na het overlijden van van Marten (1912) wonen op Zuidveen bij Harmannus, die tot z'n trouwdag (22-11-1913) bij hen bleef wonen. Moeder Elsien was toen al overleden.
Otto Buitenweg was papiermaker van beroep en werd voorman in een strokartonfabriek.
Het huwelijk werd voltrokken op 29 mei 1897.
Ze kregen vier kinderen:
 1. Marten Harmannus Buitenweg, °24-9-1897 te Oude Pekela, †2-6-1901. Hij is dus nog geen 4 jaar geworden.
 2. Jan Buitenweg, °17-1-1900 te Oude Pekela, †22-6-1952 te Naaldwijk
 3. Marten Harmannus Buitenweg, °6-6-1902 te Oude Pekela, †23-10-1949 te Kampen
 4. Hilke Buitenweg, °22-7-1904 te Oude Pekela, †14-4-1979 te Groningen
  () Jacob (Wijbes) Buikema, °28-5-1902 te Houwerzijl, †26-4-1964 te Groningen
  Drie kinderen: Wiebrandt, Otto en Elly Buikema

Jan Marten Hilly
 
Geen vergroting Geen vergroting
De Christelijke school in Oude Pekela, waar Jan, Marten en Hilly leerling waren en waar Jan later zelf een aantal jaren onderwijzer werd De Zuidveensterweg bij Oude Pekela, waar drie geslachten Buitenweg woonden en waar Jan, Marten en Hilly volwassen werden
 
 

Terug naar Stamboom
 
 
Jakob Buitenweg
°2-4-1872, †25-6-1911
_ Otto Buitenweg
°9-5-1874, †30-12-1938
_ Harm Buitenweg
°15-5-1877, †18-2-1948
_ Harmannus Buitenweg
°23-7-1882,†9-1-1937
 
 
De familie van Harm Buitenweg, zoon van Marten Buitenweg en Elsien Mulder.

Harm Buitenweg, °15-5-1877 te Oude Pekela, †18-2-1948 Oude Pekela, scheepssmid op de werf "Kuiper"
()15-6-1901 Hinderkien Kroeze, °3-2-1877 te Oude Pekela, d.v. Thomas Kroeze, timmerman te Oude Pekela en van Edserdina Hulzebos
Kinderen:
 1. Marten Buitenweg, °4-5-1902 te Oude Pekela, landarbeider. †18-6-1978 te Oude Pekela
  ()10-5-1930 Suzanne Jager, °4-11-1904 te Oude Pekela, †18-1-1991, d.v.Jan Jager, fabrieksarbeider te Oude Pekela, en Jantje de Groot
  Kind:
  1. Harm Buitenweg, °3-6-1933 te Oude Pekela,
   () Grietje Martha Tilman, °3-7-1936 te Appingedam
   1. Suzanne Buitenweg, °2-5-1961 te Delfzijl
    () Gerhard Krause, °29-10-1953 te Delfzijl
    1. Nick, °14-1-1988 te Delfzijl
    2. Roy, °28-8-1990 te Delfzijl
   2. Martin Buitenweg, °9-4-1966 te Groningen
    () Hienke v.d.Ploeg, °20-11-1967 te Oranjestad, Aruba
    Kind:
    1. Lara Sanne Buitenweg, °2-2-2002 te Oranjestad, Aruba
 2. Levenloos zoontje, °18-2-1906 te Oude Pekela
 3. Edserdina Buitenweg, °30-12-1913 te Oude Pekela, †1994
  () Theo Kuil

Harm Buitenweg

Harm en Hinderkien
Geen vergroting
Marten Buitenweg en Suzanne Jager
 
 


Oude Pekela in het begin van de 20e eeuw

Scheepshelling Kuiper, waar Marten Buitenweg scheepstimmerman was en zijn zoon Harm later scheepssmid.

Harm staat onder het kruisje
 
Harm Buitenweg overleed 18 februari 1948 te Oude Pekela.
 

 
 
 
 
 
 
Jakob Buitenweg
°2-4-1872, †23-3-1832
_ Otto Buitenweg
°9-5-1874, †30-12-1938
_ Harm Buitenweg
°15-5-1877
_ Harmannus Buitenweg
°23-7-1882
 
 
De familie van Harmannus Buitenweg
, zoon van Marten Buitenweg en Elsien Mulder.  
 
Harmannus Buitenweg, °23-7-1882 te Oude Pekela, †9-1-1937 Oude Pekela
() 22-11-1913 Elisabeth Smit, °1-3-1869 te Midwolda, †22-5-1939 Oude Pekela, d.v. Geert Smit en Sietske ten Hove
Geen kinderen.

Harmannus woonde tot aan zijn huwelijk in 1913(31 jaar) met Elisabeth (44 jaar) bij zijn broer Otto op Zuidveen.
Harmannus had een bochel.

Geen vergroting Zuidveensterweg, gezien vanuit het veld
 
 

Terug naar Stamboom
 
 
 
 
 
Jan Buitenweg ( ) Fenna Trijntje Vegter
°17-1-1900, †22-6-1952     °19-9-1903, †25-1-1987
_
|  
 
Antje Buitenweg
°3-2-1928, †23-11-2006
_ Fenna Buitenweg
°20-10-1929
_ Otto Buitenweg
°31-12-1932
_ Teunis Marten Buitenweg
°21-1-1940
 
 
Jan Buitenweg
±1925
Fennie Vegter
±1925
 
Jan Buitenweg, zoon van
Otto Buitenweg en Antje Hekman, en Fennie Vegter trouwden op 20 april 1927 te Winschoten.
Ze gingen wonen in Oude Pekela, waar Jan onderwijzer was.
Hij was zijn loopbaan begonnen in Kommerzijl, gemeente Grijpskerk, en in Veendam.
Hij was eigenlijk liever naar de zeevaartschool in Veendam gegaan, maar zijn moeder wilde dat haar beide zonen naar de Normaalschool gingen. Omdat het water trok, solliciteerde hij in 1929 naar Maassluis en kreeg de benoeming. Al gauw kende hij iedere sleepboot met haar kapitein en ging menige keer mee de zee op.
In 1936 ontstond er een vacature voor Hoofd der school in het naburige Maasdijk en Jan solliciteerde.
Hij werd uit 143 kandidaten gekozen. Hij begon met de nieuwe cursus op 1 april 1937. Tot aan zijn plotselinge dood op 22 juni 1952 heeft hij deze functie gehad.

Jan Buitenweg, °17-1-1900 te Oude Pekela, †22-6-1952 Naaldwijk
() Fenna Trijntje Vegter, °19-9-1903 te Winschoten, †26-1-1987 Maassluis, d.v.Teunis Vegter en Fennechien Buiten.           (graf)

Kinderen:

 1. Antje Buitenweg, °3-2-1928 te Oude Pekela, †28-11-2006 Utrecht
  Gehuwd op 2-11-1955 met Eelke Ronner, °20-5-1930 te Arnhem.
  Ze kregen 8 kinderen: Meinco, Jan, Otto, Marian, Arjen, Fenna, Ton en Derk-Jan Ronner.
 2. Fenna Buitenweg, °20-10-1929 te Oude Pekela.
  Gehuwd op 30-5-1951 met Pieter Voogt, °29-2-1924 te Naaldwijk, †15-10-2004 te Naaldwijk      graf
  Ze kregen 5 kinderen: Agnes, Jan, Fenna, Els en Joke Voogt.
 3. Otto Buitenweg, °31-12-1932 te Maassluis. †3-8-2015 te Cobourg, Canada
  1e huwelijk op 24-6-1959 met Geertje Noppers, °23-6-1941 Borne, †29-6-1988 Edmonton, Canada.
  Ze kregen 2 kinderen, die na de scheiding in 1966 bij hun moeder bleven.
  1. Jan Welmer Buitenweg, °1-1-1960 te Borne
  2. Geert Welmer Buitenweg, °30-9-1962 te Almelo
  2e huwelijk op 15-9-1971 met Marion Mac Murray, °14-2-1911, †28-2-1985.
  3e huwelijk op 1-10-1994 met Doris Margaret Romanchuk, °10-12-1917, †17-1-2004.
  Otto emigreerde met zijn gezin in 1965 naar Edmonton, Canada.
 4. Teunis Marten Buitenweg, °21-1-1940 te Naaldwijk.
  Gehuwd op 20-9-1966 met Regina Jeannette Janssen, °12-10-1943 te Enschede.
  Ze kregen zes kinderen.
 
 
Maasdijk

Naast kerk en pastorie staat rechts het schoolhuis waar Jan Buitenweg met zijn gezin in 1937 kwam te wonen.
Maasdijk

De vier kinderen Buitenweg in de portiek van het schoolhuis in 1951.
Maasdijk

Achter de kerk stond de School met de Bijbel, waar Jan Buitenweg 15 jaar lang hoofd van was.
 
 

Terug naar Stamboom
 
 
Otto Buitenweg ( ) Antje Hekman
°9-5-1874, †30-12-1938     °13-9-1872, †22-2-1958
|  
 
Marten Harmannus Buitenweg
°24-9-1897, †2-1-1901
_ Jan Buitenweg
°17-1-1900, †22-6-1952/FONT>
_ Marten Harmannus Buitenweg
°6-6-1902
_ Hilke Buitenweg
°22-7-1904
 
 
De Familie van Marten Harmannus Buitenweg, zoon van Otto Buitenweg en Antje Hekman.

Marten Harmannus Buitenweg trouwde op 28 april 1927 met Mannie Heikens.
Hij was onderwijzer te Farmsum, te Delfzijl en Kampen.
Hij stierf reeds in 1949, nog maar 47 jaar oud. Mannie werd zeer oud, 98 jaar.Ze overleefde haar man dus 52 jaar.
Ze kregen vijf kinderen:
 1. Antje (Ans), °7-2-1928 te Farmsum bij Delfzijl, †11-12-2011 Groningen
 2. Geessien Anne (Gιke), °17-1-1932 te Kampen
  () Willem Nieuwenhuis, °22-11-1929 te Aalten, †25-10-2000 te Almere
  Drie kinderen.
 3. Hilke Hadewieg (Hilke), °23-4-1934 te Kampen
  () Cees Mellenberg, °31-12-1928
  Geen kinderen.
 4. Otto Egbert Jan, °23-9-1939 te Kampen
  () Derkje Johanna (Anneke) Geurtsen, °20-9-1941 te Markelo
  Eιn dochter.
 5. Egbert, °29-12-1946, †18-9-1975 te Goor, 28 jaar oud en pas getrouwd.
  () Jantina van Voorst, °9-3-1945
 
 


Terug naar Stamboom
 
 
Teunis Marten Buitenweg ( ) Regina Jeannette Janssen
°21-1-1940                         °12-10-1943
|  
 
Jeannette Martine Buitenweg
°22-6-1967
_ Fenke Catharina Buitenweg
°20-7-1968
_ Jan Reinoud Buitenweg
°2-12-1970
_ Ingeborg Regina Buitenweg
°10-5-1973
Judith Elisabeth Buitenweg
°3-12-1974
Jasmin Manoah Buitenweg
°24-4-1978
 
 
Geen vergroting
 
 
Teunis Marten Buitenweg, zoon van Jan Buitenweg en Fenna Trijntje Vegter, werd geboren in Maasdijk (Gem. Naaldwijk).
Hij studeerde aan de Gereformeerde Onderwijzersopleiding te Enschede.
Hij begon zijn loopbaan (tijdelijk) in 1961 aan de H.Colijnschool in Scheveningen-Duindorp.
Na zijn diensttijd kreeg hij in 1963 een benoeming aan de Dr.K.Schilderschool te Oegstgeest.
Hij trouwde op 20 september 1966 in Rijnsburg met Regina Jeannette Janssen.
In 1969 kreeg hij een benoeming aan de nieuw gestichte Tweede Gereformeerde Basisschool te Assen, die later de naam "De Tamboerijn" kreeg.
Aan deze school werkte hij 32 jaar. Hij nam afscheid op 1 febr. 2001.

Geen vergroting
H.Colijnschool in Scheveningen Duindorp, nu Meerpaal geheten
Geen vergroting
Dr.K.Schilderschool in Oegstgeest, voormalig noodgebouw
Geen vergroting
De nieuwe Tweede Gereformeerde Basisschool in Assen
Geen vergroting
De Tweede Gereformeerde Basisschool op een nieuwe locatie met de naam "De Tamboerijn"

Teunis Marten Buitenweg, °21-1-1940 te Naaldwijk,
() Regina Jeannette Janssen, °12-10-1943 te Enschede, d.v.Gebinus Jantinus Janssen en Jannetje Lagemaat
Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren.

Geen vergroting
 
 

Terug naar Stamboom