Laatste update: 7-1-2008
Introductie
De meeste gegevens van de familie Buiten zijn al lange tijd in de familie bekend. Ze zijn voor het grootste deel verzameld door Johannes Buiten (1888 - 1961) en zijn zoon Jan (1920 - 1966). Het is hen gelukt vrij ver in het verleden terug te gaan. Tot eind 1500 !
Ze zijn door onderzoek van Sieb Buiten uitgebreid (zie ook zijn uitgebreide website) en door mij op een aantal punten aangevuld en van aantekeningen en foto's voorzien.
 
EMAIL      

Wil je meer weten over de naam Buiten ?
Kijk dan bij "Over de herkomst van de naam Buiten".  
 

(Klik op plaatje voor vergroting)

De wortels van onze tak van de familie liggen, voor zover we kunnen nagaan o.a. in de plaatsen

NOORDBROEK,    NIEUWOLDA,    ZUIDBROEK,    OMMELANDERWIJK   en    WINSCHOTEN

Muziek: Granados, Spaanse dans 2, Oriental