Laatste update: 24-10-2007
Introductie

Het gezin van onze oma Rengertje van Amerongen bestond uit zes dochters. Niemand van de familie wist of er nog neven en nichten bestonden, die de familienaam konden doorgeven. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Zou deze familie (wat naam betreft) uitgestorven zijn ?
Genlias leverde al een mooie stamreeks op. Maar echt verder kwamen we pas in het gemeentearchief van Barneveld en Nijkerk.
Hieruit bleek dat de familie in de loop der tijd niet erg in de breedte was gegroeid, doordat een opvallend aantal mannelijke nakomelingen ongehuwd, kinderloos of jong gestorven zijn.

In de stamboom, zoals we die hebben gevonden en die op deze website schematisch is weergegeven, zitten een tweetal onzekerheden, aangegeven door een stippellijn.

De grootste onzekerheid zit tussen de twee oudst bekende voorvaders: Teunis Willems van Amerongen, °±1655 en Dirk Thonisz.van Amerongen, °±1678. Hoewel niet 100% zeker, is het toch heel aannemelijk dat Dirk uit het huwelijk van Teunis met Cornelia Dircks de Helt is geboren.

De andere onzekerheid is de vraag of Rijk van Amerongen uit Hoevelaken, die in 1777 lidmaat van de Hervormde Kerk in Nijkerk wordt, dezelfde is als Ricardus van Amerongen die in 1754 vanuit Hoevelaken gedoopt wordt in de RK Kromme Elleboogkerk te Amersfoort.
Dit feit is ontdekt door de rasspeurder Dr. G.J.van Amerongen. Deze heeft de genealogie van alle Van Amerongens nagespeurd. De bevindingen van de achttien nog bestaande families met dezelfde naam, en een aantal die uitgestorven zijn, zijn beschreven in: G.J.van Amerongen. Genealogie Van Amerongen. Haarlem, 1994. 3 dln. De gegevens van de oudste drie generaties van onze familie zijn van hem gekregen.
Maar, zoals in de geschiedenis van de familie zal blijken, is dit feit wel aannemelijk te maken.  
 
 
Heb je aanvullingen, verbeteringen of foto's ?
Email ze maar !
Bekende plaatsen in de familie zijn:
Hoevelaken, Nijkerk, Barneveld, Rijswijk, Scherpenzeel, Renswoude

Maar de oudste zal wel zijn

Amerongen  
 


Muziek: Frédéric Chopin